Metodisķie materiāli

NOLIKUMS PAR KURSA DARBU IZSTRĀDĀŠANU UN AIZSTĀVĒŠANU BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJĀ

Interjera projektēšana Dizaina skolas 2. līmeņa profesionālās augstākas izglītības studiju programma Digitālas vizualizācijas dizains (Datordizains);

Dizaina skolas 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Datordizains PRAKSES METODISKIE NORĀDĪJUMI

Reklamas dizains Dizaina skola 2. līmeņa profesionālās augstākas izglītības studiju programma Digitālas vizualizācijas dizains (Datordizains);

Dizaina skola 2. līmeņa profesionālās augstākas izglītības studiju programma Digitālas vizualizācijas dizains (Datordizains) Diplomdarba (Dd) NOLIKUMS

Dizaina skolas 1. un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu
Vides dizains (VD), Digitālas vizaulizācijas dizains (DD, Datordizains), Dizains (DMa) STUDIJU DARBA/PROJEKTA NOLIKUMS

NOLIKUMS PAR KURSA DARBU IZSTRĀDĀŠANU UN AIZSTĀVĒŠANU BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJĀ

Interjera projektēšana Dizaina skolas 2. līmeņa profesionālās augstākas izglītības studiju programma Digitālas vizualizācijas dizains (Datordizains);

Dizaina skolas 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Datordizains PRAKSES METODISKIE NORĀDĪJUMI

Reklamas dizains Dizaina skola 2. līmeņa profesionālās augstākas izglītības studiju programma Digitālas vizualizācijas dizains (Datordizains);

Dizaina skola 2. līmeņa profesionālās augstākas izglītības studiju programma Digitālas vizualizācijas dizains (Datordizains) Diplomdarba (Dd) NOLIKUMS

Dizaina skolas 1. un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu
Vides dizains (VD), Digitālas vizaulizācijas dizains (DD, Datordizains), Dizains (DMa) STUDIJU DARBA/PROJEKTA NOLIKUMS