Apmācības programmas

Apmācības programmas

1.LĪMEŅA AUGSTĀKĀS PROFESIONĀLAS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS

MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS