Bibliotēka

  • BSA bibliotēka ir Latvijas akadēmisko bibliotēku asociācijas locekle (LATABA);
  • Juridisko bibliotēku konsorcija locekle;

[html-sitemap child_of=1257 depth=1]

  • член Латвийской Ассоциации научных библиотек Латвии /LATABA/
  • член Консорциума юридических библиотек Европы

[html-sitemap child_of=1257 depth=1]