Pilnveidojam sevi

Latgales plānošanas reģions 2021. gada 19. novembrī projekta
”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā”
(akronīms: UAP Latgale) ietvaros organizē jauniešu diskusiju –
mentoringa programmu “Latgales kods”, kas ar EEZ grantu sniegto iespēju
veicinās Latgales jauniešu motivāciju un interesi uzsākt uzņēmējdarbību
Latgalē.

Diskusijas – mentoringa “Latgales kods” mērķauditorija – Latgales
plānošanas reģiona augstskolu studenti.
Detalizēta informācija


This entry was posted in Vispārēja informācija. Bookmark the permalink.