Cienījamie studenti un docētāji!

Cienījāmie Studējošie un Kolēģi!

Sakarā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, sākot ar 13.martu uz laiku nodarbības Akadēmijā nenotiks.
Par studiju procesa organizāciju attālināti saskaņosim vēlāk.
Administrācija

Уважаемые студенты и коллеги!

В связи с решением Кабинета Министров Латвийской Республики об объявлении чрезвычайной ситуации в государстве, начиная с 13 марта, лекции временно проводиться не будут. Информация об удаленном процессе обучения в данный момент согласовывается. Вся информация будет доступна позже.

Администрация.

This entry was posted in Magistrantiem, Pasniedzējiem, Studentiem, Vispārēja informācija. Bookmark the permalink.