Studentu uzmanībai!Уважаемые студенты!

2019.gada 09.novembrī plkst.12:00 102.aud. notiks filiāles Studentu parlamenta sapulce ar visu studiju grupu vecākiem. Šajā tikšanās ir ļoti gaidīti visi aktīvie studenti, kuri var un grib pataisīt studentu dzīvi par vēl interesantāku, jautrāku un neaizmirstamu!

Gaigām visus!9 ноября 2019 года в 12:00 в 102 ауд. состоится собрание Студенческого парламента филиала со старостами всех учебных групп. На данную встречу приглашаются также все активные студенты, которые хотят и могут сделать студенческую жизнь  еще более интересной, веселой и запоминающейся!

Ждём всех-всех!

This entry was posted in Pasākumi, Studentiem, Vispārēja informācija. Bookmark the permalink.