Cienījamie studenti un docētāji!Уважаемые студенты и преподаватели!

Studiju nodarbības jaunajā 2019./2020.st.gadā sāksies 2019.gada 27.septembrī. Esat mīļi gaidīti! Sekojiet nodarbību sarakstam.Занятия в новом 2019/2020 уч.году начнутся 27 сентября 2019 года. Ждем вас! Следите за расписанием.

Posted in Magistrantiem, Pasniedzējiem, Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

Cienījamie absolventi!Уважаемые выпускники!

Apsveicam jūs Baltijas Starptautisko Akadēmiju absolvējot!

 

Ielūdzam jūs, jūsu tuvākos, docētājus uz Izlaiduma svētkiem, kuri notiks BSA Daugavpils filiālē 5.jūlijā plkst.17:00., 102.auditorijā.

 

Esat mīļi gaidīti!

 

Поздравляем вас с окончанием Балтийской Международной Академии!

 

  Приглашаем вас, ваших родных, преподавателей на праздник Выпускного, который состоится в Даугавпилсском филиале БМА 5 июля в 17:00 в 102 аудитории.

 

Мы всегда рады нашим гостям!

 

Posted in Pasākumi, Pasniedzējiem, Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

Studentu parlaments aicina!Студенческий парламент приглашает!

Studentu Parlaments aicina aktīvi piedalīties studentu pasākumā “ALIENS PARTY”

 

Студенческий Парламент приглашает принять участие в традиционной студенческой вечеринке на тему «ALIENS PARTY»

 

Posted in Magistrantiem, Pasākumi, Pasniedzējiem, Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

IX Starptautiskā zinātniski praktiskā konference RīgāIX Международная научно-практическая конференция в Риге

 IX Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference “Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas” 2019.gada 17.-18. maijā Rīgā

LV ENG RU IX Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов “Время вызовов и возможностей: проблемы, решения, перспективы” 17-18 мая 2019 года в Риге

LV ENG RU

Posted in Magistrantiem, Pasākumi, Pasniedzējiem, Studentiem, Vispārēja informācija, Zinātne | Leave a comment

Studentu uzmanībai!Вниманию студентов!

Uzdevums semināram pēc disciplīnas LOĢIKA

sīkāk…Задание к семинару по дисциплине ЛОГИКА

подробнее…

Posted in Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

Cienījamie studenti!Уважаемые студенты!

No š.g. 18.februāra līdz 23.februārim Jums ir iespēja nokārtot akadēmiskus parādus pēc atvieglotā tarifa. Sīkāka informācija pa tālr.:65476770

 

С 18 по 23 февраля Вы можете сдать имеющиеся академические долги по льготному тарифу. Телефон для справок: 65476770

 

Posted in Magistrantiem, Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

Cienījamie studenti!Уважаемые студенты!

Cienījamie studenti,
Lūdzam Jūs, pēc rudens semestra rezultātiem, aizpildīt ankētu par studiju kvalitāti BSA. Lūgums aizpildīt anketu līdz 20.februārim. Anketu Jūs varat atrast https://anketa.bsa.edu.lv/
Ar cieņu,
BSA Administrācija

Уважаемые студенты,
Просим Вас, по результатам прошедшего семестра, заполнить анкету о качестве обучения в БМА. Просьба заполнить анкету до 20 февраля. Анкету Вы можете найти по ссылке https://anketa.bsa.edu.lv/
С уважением,
Администрация БМА

Posted in Magistrantiem, Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

Administratīvā procesa tiesībasАдминистративный процесс

eksāmena jautājumiвопросы к экзамену

Posted in Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

Administratīvās tiesībasАдминистративное право

 

 

 ieskaites jautājumi вопросы к зачету

Posted in Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

Cienījamie absolventi!Уважаемые выпускники!

Apsveicam jūs Baltijas Starptautisko Akadēmiju absolvējot!

Ielūdzam jūs, jūsu tuvākos, docētājus uz Izlaiduma svētkiem, kuri notiks BSA Daugavpils filiālē 8.februārī plkst.17:00., 102.auditorijā.

Esat mīļi gaidīti!

 

Поздравляем вас с окончанием Балтийской Международной Академии!

  Приглашаем вас, ваших родных, преподавателей на праздник Выпускного, который состоится в Даугавпилсском филиале БМА 8 февраля в 17:00 в 102 аудитории.

Мы всегда рады нашим гостям!

 

Posted in Pasākumi, Pasniedzējiem, Vispārēja informācija | Leave a comment