Bibliotēka

  • BSA bibliotēka ir Latvijas akadēmisko bibliotēku asociācijas locekle (LATABA);
  • Juridisko bibliotēku konsorcija locekle;