Publiskā lekcija-seminārs “Zinātniski pētnieciskā darba pamati koledžās”

koledžu docētājiem un studentiem
2021. gada 16. martā plkst. 18.00 – 21.00, tiešsaistē

Lektors: Dr.habil.sc.pol., Dr. iur. Tālavs Jundzis,

Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis,

Eiropas mākslu un zinātņu akadēmijas loceklis,

Juridiskās koledžas direktors, Latvijas Koledžu asociācijas valdes priekšsēdētājs

Lekcijā-seminārā izskatāmie jautājumi:

 1. Zinātniski pētnieciskais darbs koledžās.
 2. Pētnieciskā un zinātniskā darba jēdziens.
 3. Zinātniskais konsultants pētījumā.
 4. Tēmas izvēle.
 5. Avotu apzināšana un pētījuma virzienu noteikšana.
 6. Pētījuma metodes.
 7. Pētījuma veikšana un kvalifikācijas darba/referāta izstrāde.
 8. Rindkopas, teksta izkārtojums, tabulas, attēli, shēmas.
 9. Atsauces, to lietojums, plaģiāts.
 10. Izmantoto avotu saraksts.
 11. Pielikumi.
 12. Secinājumi un priekšlikumi.
 13. Ievads.
 14. Kvalifikācijas darba aizstāvēšana.
 15. Prezentāciju izmantošana kvalifikācijas darba aizstāvēšanas laikā.

Lūdzam pieteikties semināram savlaicīgi, sūtot ziņu uz e-pastu: asociacija@inbox.lv .

Pasākuma dalībniekiem tiks nosūtīta pieejas saite tiešsaistei ZOOM platformā.

This entry was posted in Vispārēja informācija. Bookmark the permalink.