23.starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference «Indivīds. Sabiedrība. Valsts»2021. gada 22. maijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notiks  23.starptautiskā studentu zinātniski  praktiskā konference «Indivīds. Sabiedrība. Valsts» file:///C:/Users/sekretare/Desktop/Uzaicinajums_raksta_noformesanas_prasibas_2021_LV.pdf

This entry was posted in Vispārēja informācija. Bookmark the permalink.