Apsveikums Valsts svētkos!


Maza mana tēvu zeme
Divu roku platumā,
Mīļa mana tēvu zeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvu zeme
Visa mūža garumā.
(K.Skujenieks)

Sirsnīgs sveiciens filiāles studentiem, docētājiem, darbiniekiem, absolventiem, partneriem un draugiem Latvijas 102. dzimšanas dienā! Veselību, veiksmi un izturību mums visiem!
This entry was posted in Vispārēja informācija. Bookmark the permalink.