Cienījamie studenti!Уважаемые студенты!

Cienījamie studenti,
Lūdzam Jūs, pēc rudens semestra rezultātiem, aizpildīt ankētu par studiju kvalitāti BSA. Lūgums aizpildīt anketu līdz 20.februārim. Anketu Jūs varat atrast https://anketa.bsa.edu.lv/
Ar cieņu,
BSA Administrācija

Уважаемые студенты,
Просим Вас, по результатам прошедшего семестра, заполнить анкету о качестве обучения в БМА. Просьба заполнить анкету до 20 февраля. Анкету Вы можете найти по ссылке https://anketa.bsa.edu.lv/
С уважением,
Администрация БМА

This entry was posted in Magistrantiem, Studentiem, Vispārēja informācija. Bookmark the permalink.