Aicinām piedalīties VIII Starptautiskā zinātniski praktiskā conference «MŪSDIENU TENDENCES UN TEHNOLOĢIJAS DIZAINA IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBĀ BOLOŅAS PROCESA IETVAROS» Baltijas Starptautiskā akadēmija, Lomonosova ielā 4, Rīgā, Latvijā, 2019. gada 25. Janvārī

sīkāk …

 

Приглашаем Вас принять участие в VIII Международной научно-практической конференции «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА» которая состоится в Балтийской Международной академии, по адресу: ул. Ломоносова 4, Рига, Латвия, 25 января 2019 г.

подробнее …

 

This entry was posted in Konferences, Pasākumi, Pasniedzējiem, Studentiem, Zinātne. Bookmark the permalink.