Category Archives: Studentiem

Информация для студентов БМА или БИПМ

Cienījamie studenti un docētāji!

Cienījāmie Studējošie un Kolēģi! Sakarā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, sākot ar 13.martu uz laiku nodarbības Akadēmijā nenotiks. Par studiju procesa organizāciju attālināti saskaņosim vēlāk. Administrācija Уважаемые студенты и коллеги! В связи с решением … Continue reading Continue reading

Posted in Magistrantiem, Pasniedzējiem, Studentiem, Vispārēja informācija | Comments Off on Cienījamie studenti un docētāji!

Studentu uzmanībai!

No š.g. 17.februāra līdz 22.februārim jums ir iespēja nokārtot akadēmiskus parādus pēc atvieglotā tarifa. Sīkāka informācija pa tālr.: 65476770 С 17 по 22 февраля вы можете сдать имеющиеся академические задолженности по льготному тарифу. Телефон для справок: 65476770 Continue reading

Posted in Studentiem, Vispārēja informācija | Comments Off on Studentu uzmanībai!

Cienījamie studenti!

JUMS IR IESPĒJA SAŅEMT KREDĪTU! Līdz 29.02.2020. tiks pieņemti pieteikumi studiju un(vai) studējošā kredītiem uz pavasaras semestri 2019./2020. mācību gada. У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ ! До 29.02.2020 принимаются заявки на студенческие кредиты и кредиты на обучение на весенний … Continue reading Continue reading

Posted in Studentiem, Vispārēja informācija | Comments Off on Cienījamie studenti!

Krimināltiesības

Uzdevums pēc disciplīnas KRIMINĀLTIESĪBAS 1.daļa… 2.daļa… Задание по дисциплине УГОЛОВНОЕ ПРАВО 1 часть… 2 часть… Continue reading

Posted in Studentiem, Vispārēja informācija | Comments Off on Krimināltiesības

Studentu uzmanībai!

UZMANĪBU TIEM STUDIJU PROGRAMMAS “TIESĪBU ZINĀTNE” STUDENTIEM, KAS DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒS JANVĀRĪ Priekšaizstāvēšana paredzēta 14.12.2019. plkst. 12.40 kopā ar maģistra darbu priekšaizstāvēšanu. ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ ПРОГРАММЫ «ПРАВОВЕДЕНИЕ», У КОТОРЫХ В ЯНВАРЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ Предзащита запланирована на 14.12.2019. в 12.40. Continue reading

Posted in Studentiem, Vispārēja informācija | Comments Off on Studentu uzmanībai!