Posted in Vispārēja informācija | Leave a comment

Cienījamie studenti un docētāji!

Cienījāmie Studējošie un Kolēģi!

Sakarā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, sākot ar 13.martu uz laiku nodarbības Akadēmijā nenotiks.
Par studiju procesa organizāciju attālināti saskaņosim vēlāk.
Administrācija

Уважаемые студенты и коллеги!

В связи с решением Кабинета Министров Латвийской Республики об объявлении чрезвычайной ситуации в государстве, начиная с 13 марта, лекции временно проводиться не будут. Информация об удаленном процессе обучения в данный момент согласовывается. Вся информация будет доступна позже.

Администрация.

Posted in Magistrantiem, Pasniedzējiem, Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

Studentu uzmanībai!

No š.g. 17.februāra līdz 22.februārim jums ir iespēja nokārtot akadēmiskus parādus pēc atvieglotā tarifa.
Sīkāka informācija pa tālr.: 65476770

С 17 по 22 февраля вы можете сдать имеющиеся академические задолженности по льготному тарифу.
Телефон для справок: 65476770

Posted in Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

Cienījamie studenti!

JUMS IR IESPĒJA SAŅEMT KREDĪTU!
Līdz 29.02.2020. tiks pieņemti pieteikumi studiju un(vai) studējošā kredītiem uz pavasaras semestri 2019./2020. mācību gada.

У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ !
До 29.02.2020 принимаются заявки на студенческие кредиты и кредиты на обучение на весенний семестр 2019 /2020 учебного года.

Posted in Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

Cienījamie absolventi!

Apsveicam jūs Baltijas Starptautisko Akadēmiju absolvējot!

Ielūdzam jūs, jūsu tuvākos, docētājus uz Izlaiduma svētkiem, kuri notiks BSA Daugavpils filiālē 7.februārī plkst.17:00., 208.auditorijā.

Esat mīļi gaidīti!

Posted in Pasākumi, Vispārēja informācija | Leave a comment

Krimināltiesības

Uzdevums pēc disciplīnas KRIMINĀLTIESĪBAS

1.daļa…

2.daļa…

Задание по дисциплине УГОЛОВНОЕ ПРАВО

1 часть…

2 часть…

Posted in Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

Studentu uzmanībai!

UZMANĪBU TIEM STUDIJU PROGRAMMAS “TIESĪBU ZINĀTNE” STUDENTIEM, KAS DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒS JANVĀRĪ
Priekšaizstāvēšana paredzēta 14.12.2019. plkst. 12.40 kopā ar maģistra darbu priekšaizstāvēšanu.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ ПРОГРАММЫ «ПРАВОВЕДЕНИЕ», У КОТОРЫХ В ЯНВАРЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

Предзащита запланирована на 14.12.2019. в 12.40.

Posted in Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

Cienījamie studenti un maģistranti!

No š.g. 02.decembra līdz 07.decembrim jums ir iespēja nokārtot akadēmiskus parādus pēc atvieglotā tarifa.
Sīkāka informācija pa tālr.: 65476770

С 02 по 07 декабря вы можете сдать имеющиеся академические задолженности по льготному тарифу.
Телефон для справок: 65476770

Posted in Magistrantiem, Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

IELŪGUMS

Lūdzam jūs piedalīties 29.novembrī plkst.18:00 mūsu svinīgajā pasākumā, kurš veltīts BSA Daugavpils filiāles Dibināšanas dienai!

 Programma:

  • Apsveikumi,
  • Videoieraksti
  • Studentu parlamenta uzstāšanās.

 Svētku turpinājums plkst.19.30: diskotēka, 1.kursa studentu iesvētīšana, konkursi. Līdzi ņemiet lielisku noskaņojumu un “groziņu”.

 Studentu parlaments un administrācija.

 

Posted in Magistrantiem, Pasākumi, Pasniedzējiem, Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

Apsveikums!

Apsveikums Valsts svētkos!

Поздравление с Днем Независимости Латвии!

Posted in Vispārēja informācija | Leave a comment