Cienījamie studenti un docētāji!Уважаемые студенты и преподаватели!

Cienījāmie Studējošie un Kolēģi!
Sakarā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, sākot ar 13.martu uz laiku nodarbības Akadēmijā nenotiks.
Par studiju procesa organizāciju attālināti saskaņosim vēlāk.
Administrācija

 

Уважаемые студенты и коллеги!

В связи с решением Кабинета Министров Латвийской Республики об объявлении чрезвычайной ситуации в государстве, начиная с 13 марта, лекции временно проводиться не будут. Информация об удаленном процессе обучения в данный момент согласовывается. Вся информация будет доступна позже.

 

Администрация.

 

Posted in Magistrantiem, Pasniedzējiem, Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

Studentu uzmanībai!Вниманию студентов!

No š.g. 17.februāra līdz 22.februārim jums ir iespēja nokārtot akadēmiskus parādus pēc atvieglotā tarifa.
Sīkāka informācija pa tālr.: 65476770

 

С 17 по 22 февраля вы можете сдать имеющиеся академические задолженности по льготному тарифу.
Телефон для справок: 65476770

 

Posted in Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

Cienījamie studenti!Уважаемые студенты!

JUMS IR IESPĒJA SAŅEMT KREDĪTU!
Līdz 29.02.2020. tiks pieņemti pieteikumi studiju un(vai) studējošā kredītiem uz pavasaras semestri 2019./2020. mācību gada.

 

У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ !
До 29.02.2020 принимаются заявки на студенческие кредиты и кредиты на обучение на весенний семестр 2019 /2020 учебного года.

 

Posted in Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

Cienījamie absolventi!Уважаемые выпускники!

Apsveicam jūs Baltijas Starptautisko Akadēmiju absolvējot!

 

Ielūdzam jūs, jūsu tuvākos, docētājus uz Izlaiduma svētkiem, kuri notiks BSA Daugavpils filiālē 7.februārī plkst.17:00., 208.auditorijā.

 

Esat mīļi gaidīti!

 

Поздравляем вас с окончанием Балтийской Международной Академии!

 

Приглашаем вас, ваших родных, преподавателей на праздник Выпускного, который состоится в Даугавпилсском филиале БМА 7 февраля в 17:00 в 208 аудитории.

 

Мы всегда рады нашим гостям!

 

Posted in Pasākumi, Vispārēja informācija | Leave a comment

KrimināltiesībasУголовное право

Uzdevums pēc disciplīnas KRIMINĀLTIESĪBAS

1.daļa…

2.daļa…Задание по дисциплине УГОЛОВНОЕ ПРАВО

1 часть…

2 часть…

Posted in Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

Studentu uzmanībai!Вниманию студентов!

UZMANĪBU TIEM STUDIJU PROGRAMMAS “TIESĪBU ZINĀTNE” STUDENTIEM, KAS DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒS JANVĀRĪ
Priekšaizstāvēšana paredzēta 14.12.2019. plkst. 12.40 kopā ar maģistra darbu priekšaizstāvēšanu.

 

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ ПРОГРАММЫ «ПРАВОВЕДЕНИЕ», У КОТОРЫХ В ЯНВАРЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

Предзащита запланирована на 14.12.2019. в 12.40.

 

Posted in Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

Cienījamie studenti un maģistranti!Уважаемые студенты и магистранты!

No š.g. 02.decembra līdz 07.decembrim jums ir iespēja nokārtot akadēmiskus parādus pēc atvieglotā tarifa.
Sīkāka informācija pa tālr.: 65476770

 

С 02 по 07 декабря вы можете сдать имеющиеся академические задолженности по льготному тарифу.
Телефон для справок: 65476770

 

Posted in Magistrantiem, Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

IELŪGUMSПРИГЛАШЕНИЕ

Lūdzam jūs piedalīties 29.novembrī plkst.18:00 mūsu svinīgajā pasākumā, kurš veltīts BSA Daugavpils filiāles Dibināšanas dienai!

 Programma:

  • Apsveikumi,
  • Videoieraksti
  • Studentu parlamenta uzstāšanās.

 Svētku turpinājums plkst.19.30: diskotēka, 1.kursa studentu iesvētīšana, konkursi. Līdzi ņemiet lielisku noskaņojumu un “groziņu”.

 Studentu parlaments un administrācija.

 

Приглашаем вас 29 ноября 2019 г. в 18.00 принять участие в праздничном мероприятии, посвященном Годовщине основания Даугавпилсского филиала БМА.

 В программе:
 
  • Поздравления
  • Видеозарисовка
  • Выступление студенческого парламента
 Продолжение праздника в 19.30: дискотека, посвящение 1-курсников в студенты, игры, конкурсы. Не забудьте взять с собой хорошее настроение и «корзиночку»!

 Студенческий парламент и администрация

 

Posted in Magistrantiem, Pasākumi, Pasniedzējiem, Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

Apsveikums!Поздравление!

Apsveikums Valsts svētkos!Поздравление с Днем Независимости Латвии!

Posted in Vispārēja informācija | Leave a comment

Studentu uzmanībai!Уважаемые студенты!

2019.gada 09.novembrī plkst.12:00 102.aud. notiks filiāles Studentu parlamenta sapulce ar visu studiju grupu vecākiem. Šajā tikšanās ir ļoti gaidīti visi aktīvie studenti, kuri var un grib pataisīt studentu dzīvi par vēl interesantāku, jautrāku un neaizmirstamu!

Gaigām visus!9 ноября 2019 года в 12:00 в 102 ауд. состоится собрание Студенческого парламента филиала со старостами всех учебных групп. На данную встречу приглашаются также все активные студенты, которые хотят и могут сделать студенческую жизнь  еще более интересной, веселой и запоминающейся!

Ждём всех-всех!

Posted in Pasākumi, Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment