BSA nolikums (diplomdarbi) Правила разработки и защиты работ.

BSA nolikums (diplomdarbi) Правила разработки и защиты работ

Posted in Magistrantiem, Pasniedzējiem, Studentiem | Leave a comment

Studentu, maģistrantu, absolventu un pasniedzēju uzmanībai!Вниманию студентов, магистрантов, выпускников и преподавателей!

Lūdzam jūs piedalīties 23.novembrī  plkst.18.00 mūsu svinīgajā pasākumā, kurš veltīts BSA Daugavpils filiāles 25. gadadienai!

Programmā:

  • Apsveikumi,
  • Videoieraksti
  • Studentu parlamenta uzstāšanās.

 

Svētku turpinājums plkst.20.00: diskotēka, 1.kursa studentu iesvētīšana, konkursi. Līdzi ņemiet lielisku noskaņojumu un “groziņu”.

 

Studentu parlaments un administrācija.

 

Приглашаем вас принять участие 23 ноября 2018 г. в 18.00 в праздничном мероприятии, посвященном 25 годовщине основания Даугавпилсского филиала БМА.

В программе:

  • Поздравления
  • Видеозарисовка
  • Выступление студенческого парламента

 

Продолжение праздника в 20.00: дискотека, посвящение 1-курсников в студенты, игры, конкурсы. Не забудьте взять с собой хорошее настроение и «корзиночку»!

 

Студенческий парламент и администрация

 

Posted in Magistrantiem, Pasākumi, Pasniedzējiem, Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

Cienijāmie grupu vecākie!

Informējam jūs ka 9.novembrī plkst.18.00. 106.auditorijā notiks sapulce kopā ar BSA Daugavpils filiāles administrāciju. Ierašanās ir obligāta.

 

Уважаемые старосты!
Информируем Вас о том, что 9 ноября в 18.00 в 106 ауд. состоится собрание старост с администрацией Даугавпилсского филиала БМА. Явка обязательна!

 

Posted in Vispārēja informācija | Leave a comment

UZMANĪBU!

Vēstule augstskolā studējošajiem

Izspēles kāzuss

Izspēles nolikums

Treneru saraksts

Komandas pieteikuma anketa

Posted in Magistrantiem, Pasākumi, Pasniedzējiem, Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

Aicinām piedalīties VIII Starptautiskā zinātniski praktiskā conference «MŪSDIENU TENDENCES UN TEHNOLOĢIJAS DIZAINA IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBĀ BOLOŅAS PROCESA IETVAROS» Baltijas Starptautiskā akadēmija, Lomonosova ielā 4, Rīgā, Latvijā, 2019. gada 25. Janvārī

sīkāk …

 

Приглашаем Вас принять участие в VIII Международной научно-практической конференции «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА» которая состоится в Балтийской Международной академии, по адресу: ул. Ломоносова 4, Рига, Латвия, 25 января 2019 г.

подробнее …

 

Posted in Konferences, Pasākumi, Pasniedzējiem, Studentiem, Zinātne | Leave a comment

Studentu uzmanībai!Вниманию студентов!

Uzdevums semināram pēc disciplīnas ZINĀTNISKĀ UN STUDIJU DARBA TEORIJA UN METODIKA

sīkāk …

 

Задание к семинару по дисциплине ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА

подробнее …

 

Posted in Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

Studentu uzmanībai!Вниманию студентов!

Uzdevums semināram pēc disciplīnas FILOZOFIJA

sīkāk …

Задание к семинару по дисциплине ФИЛОСОФИЯ

подробнее …

Posted in Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

Psiholoģijas dienu 2018 ietvaros aicinām visus interesentus (studentus, docētājus, darbiniekus) 12. oktobrī apmeklēt psiholoģisku pasākumu Daugavpils filiālē:

Aļona Korniševa, Dr. psych, docente -“Neirografika kā realitātes transformācijas radošā metode: iemācies apzināties savu problēmu un atrast tās risinājumu”.

Vieta: Daugavpils, Dzelzceļu 3, 208. auditorija

Laiks: no plkst. 15:00 līdz 16:30

Auditorija: visi interesenti

 

В рамках Дней психологии 2018 приглашаем всех заинтересованных (студентов,  преподавателей, работников) 12 октября посетить психологическое мероприятие в Даугавпилсском филиале:

Алена Корнышева, Dr. psych, доцент  – “Нейрографика как творческий метод трансформации реальности: научись осознавать свою проблему и находить ее решение.

Место: Даугавпилс, Дзелзцелю 3, 208 аудитория

Время: с 15:00 до 16:30

Аудитория: все заинтересованные

 

Posted in Pasākumi, Pasniedzējiem, Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

UZMANĪBU!ВНИМАНИЕ!

No 17. līdz 22.septembrim jums ir iespēja nokārtot savus akadēmiskos parādus (eksāmenus, ieskaites, referātus un prakses). Akadēmisko parādu kārtošana notiek par maksu 10 €.

 

Информируем, что с 17 по 22 сентября, у Вас есть возможность сдать академические долги ( экзамены, зачеты, рефераты и практики ) по упрощенному тарифу (10 евро). 

 

Posted in Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

Studentu, maģistrantu, absolventu un pasniedzēju uzmanībai!

Žurnāls “Jurista Vārds” izsludina nu jau 13. pētniecisko darbu konkursu un aicina tajā piedalīties Latvijas augstskolu jurisprudences studentus, kā arī jaunos, tikko absolvējušos, speciālistus.

 

 

 

Dalība konkursā ir iespēja iegūt pieredzi, iepazīties ar citiem autoriem, kā arī pierādīt savas spējas žūrijas locekļiem, bet pēc tam arī visiem žurnāla “Jurista Vārds” lasītājiem.

sīkāk …

NOLIKUMS_2018

PIETEIKUMS_2018

REKOMENDĀCIJA_2018

 

Posted in Magistrantiem, Pasniedzējiem, Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment