Studentu uzmanībai!

UZMANĪBU TIEM STUDIJU PROGRAMMAS «TIESĪBU ZINĀTNE» STUDENTIEM, KAS DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒS JANVĀRĪ
Priekšaizstāvēšana paredzēta 14.12.2019. plkst. 12.40 kopā ar maģistra darbu priekšaizstāvēšanu.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ ПРОГРАММЫ «ПРАВОВЕДЕНИЕ», У КОТОРЫХ В ЯНВАРЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

Предзащита запланирована на 14.12.2019. в 12.40.

This entry was posted in Studentiem, Vispārēja informācija. Bookmark the permalink.