Studentu uzmanībai!

UZMANĪBU TIEM STUDIJU PROGRAMMAS “TIESĪBU ZINĀTNE” STUDENTIEM, KAS DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒS JANVĀRĪ
Priekšaizstāvēšana paredzēta 14.12.2019. plkst. 12.40 kopā ar maģistra darbu priekšaizstāvēšanu.

 

This entry was posted in Studentiem, Vispārēja informācija. Bookmark the permalink.