Maģistrantiem!Магистрантам!

Uzdevums semināriem pēc disciplīnas PROBLĒMU SITUĀCIJU ANALĪZE UN VADĪBAS LĒMUMU PIEŅEMŠANAS METODES

sīkāk…

 Задание к семинару АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ И МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

подробнее…

This entry was posted in Magistrantiem, Vispārēja informācija. Bookmark the permalink.