Maģistrantiem!

Uzdevums semināriem pēc disciplīnas PROBLĒMU SITUĀCIJU ANALĪZE UN VADĪBAS LĒMUMU PIEŅEMŠANAS METODES

sīkāk…

 

This entry was posted in Magistrantiem, Vispārēja informācija. Bookmark the permalink.

Comments are closed.