STUDENTU PARLAMENTS AICINA

Studentu Parlaments aicina aktīvi piedalīties studentu pasākumā “KINO-KARAOKE”

This entry was posted in Vispārēja informācija. Bookmark the permalink.

Comments are closed.