Category Archives: Magistrantiem

Информация магистрантам

Maģistrantiem!Магистрантам!

Uzdevums semināriem pēc disciplīnas PROBLĒMU SITUĀCIJU ANALĪZE UN VADĪBAS LĒMUMU PIEŅEMŠANAS METODES sīkāk…  Задание к семинару АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ И МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ подробнее…

Posted in Magistrantiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

AKREDITĀCIJA

2017.gada 22.februārī ESF projekta “ATBALSTS EQAR AĢENTŪRAI IZVIRZĪTO PRASĪBU IZPILDEI” ietvaros BSA Daugavpils filiālē notika akreditācija virzienā “Sociālā labklājība”, kurā bija iekļautas trīs studiju programmas. Liels paldies par atbalstu mūsu filiāles studentiem, maģistrantiem, filiāles studentu parlamenta locekļiem, docētājiem, sadarbības partneriem! … Continue reading

Posted in Magistrantiem, Pasākumi, Pasniedzējiem, Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

ABSOLVENTU VAKARS!ВЕЧЕР ВЫПУСКНИКОВ!

BSA Daugavpils filiāle aicina studentus,  docētājus, absolventus piedalīties Absolventu vakarā, kurš notiks 2017.g.27.janvārī, plkst.18.00 pēc adreses Dzelzceļu ielā , 3, Daugavpilī. Tā ir lieliska iespēja satikties ar kursa biedriem un pasniedzējiem, pastāstīt par saviem sasniegumiem un vienkārši brīnišķīgi pavadīt laiku … Continue reading

Posted in Magistrantiem, Pasākumi, Pasniedzējiem, Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

Cienījamie studenti, docētāji, darbinieki!Уважаемые студенты, преподаватели, сотрудники!

Lūdzam jūs piedalīties 9.decembrī mūsu svinīgajā pasākumā, kurš veltīts BSA Daugavpils filiāles Dibināšanas dienai! Programma: Apsveikumi, Videoieraksti Studentu parlamenta uzstāšanās. Svētku turpinājums plkst.19.30: diskotēka, 1.kursa studentu iesvētīšana, konkursi. Līdzi ņemiet lielisku noskaņojumu un “groziņu”. Studentu parlaments un administrācija.   Приглашаем вас … Continue reading

Posted in Magistrantiem, Pasākumi, Pasniedzējiem, Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

LŪGUMS BSA STUDĒJOŠAJIEM!

Baltijas Starptautiskās akadēmijas studiju virziens “Sociālā labklājība” veic studentu  aptauju, lai ar studentu līdzdalību uzlabotu studiju kvalitāti un atbilstību darba tirgus prasībām. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet jautājumus un piedāvātos atbilžu variantus. Izvēlieties sev vispiemērotāko variantu. Lūdzam izteikt tikai savu personīgo viedokli. … Continue reading

Posted in Magistrantiem, Studentiem | Leave a comment

Cienījamie studenti!Уважаемые студенты!

  No 25. līdz 29.oktobrim jums ir iespēja nokārtot savus akadēmiskos parādus (tajā skaitā 28.10.2016. kursa darba aizstāvēšana). Tam nepieciešams iepriekš griezties studiju daļā un apmaksāt parāda nokārtošanu. Semestra laikā kārtot parādus ir aizliegts.   С 25 по 29 октября … Continue reading

Posted in Magistrantiem, Pasniedzējiem, Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

Cienījamie absolventi!Уважаемые выпускники!

Apsveicam jus ar Baltijas Starptautiskās Akadēmijas absolvēšanu! Ielūdzam jūs, jūsu tuvākos, docētājus uz izlaiduma vakaru, kurš notiks BSA Daugavpils filiālē 1.jūlijā plkst.17.00., 102.auditorijā. Esat mīļi gaidīti! Поздравляем вас с окончанием Балтийской Международной Академии! Приглашаем вас, ваших родных, преподавателей на выпускной … Continue reading

Posted in Magistrantiem, Pasākumi, Pasniedzējiem, Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

UZMANĪBU!ВНИМАНИЕ!

Cienījāmie programmu “Cilvēku resursu vadība” un “Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana” maģistranti! Maģistru darbu priekšaizstāvēšana notiks 29.12.2015. plkst.16.00. (208.aud.) Administrācija Уважаемые магистранты программ “Управление человеческими ресурсами” и “Управление предпринимательской деятельностью и администрирование”! Предзащита магистерских работ состоится 29.12.2015. в 16.00 в 208 … Continue reading

Posted in Magistrantiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

Aicinām piedalīties mērķziedojumu akcijā!Просим принять участие в благотворительной акции!

Aicinām piedalīties mērķziedojumu akcijā „Atbalsts Ruslana Kovaļova ģimenei”   Visiem, visiem kas var, spēj un grib palīdzēt! Mūsu studenta (BSA, Daugavpils filiāle) ģimenes durvīs pieklauvēja milzīga nelaime: naktī no 30. uz 31. oktobri nodega māja un juridiskais ofiss. Visbriesmīgākais ir … Continue reading

Posted in Magistrantiem, Pasniedzējiem, Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment

PSIHOLOĢIJAS DIENAS 2015ДНИ ПСИХОЛОГИИ 2015

Psiholoģijas dienu 2015 ietvaros aicinām visus interesentus (studentus, docētājus, darbiniekus) 9.oktobrī apmeklēt psiholoģiskus pasākumus Daugavpils filiālē: Aļona Korniševa – “Jaunā laika psiholoģija: rezultātu sasniegšanas tehnoloģijas” Vieta: Daugavpils, Dzelzceļu iela 3, 208.auditorija Laiks: no 9. oktobra 15:00 līdz 9. oktobra 16:30 … Continue reading

Posted in Abiturientiem, Magistrantiem, Pasākumi, Pasniedzējiem, Studentiem, Vispārēja informācija | Leave a comment